slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata pôstna nedeľa v cezročnom období "A" (3. - 9. 4. 2017)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    O Božiu pomoc pre stavbe domu
Utorok 18.00 hod.    O zdravie a Božiu pomoc Tomáša
Streda  7.00 hod.     + Jozefa
  11.00 hod.   na úmysel
Štvrtok  7.00 hod.    O zdravie a Božiu pomoc pre Milana
  11.00 hod.   na úmysel
Piatok 7.00 hod.    na úmysel
  11.00 hod.   + Štefana, Alojziu a Vincenta
  18.00 hod.    krížová cesta, za život, za mladých a rodiny (320-359)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Pavlinu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za duše v očistci

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno po sv. omši (320 - 359)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Prvý piatok: sv. spoveď každý deň pred sv. omšami. Ku chorým vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Zmena sv. omší je z dôvodu veľkonočnej sv. spovede vo farnostiach. Program spovedania je na výveske. Požehnávanie bahniatok na budúcu nedeľu pred sv. omšami. Krížové cesty: v piatok o 18,00 hod. v Bazilike, v nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii.  

Pane, túžim patriť medzi tvojich priateľov. Pomôž mi!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme