Piata pôstna nedeľa v cezročnom období "A" (3. - 9. 4. 2017)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    O Božiu pomoc pre stavbe domu
Utorok 18.00 hod.    O zdravie a Božiu pomoc Tomáša
Streda  7.00 hod.     + Jozefa
  11.00 hod.   na úmysel
Štvrtok  7.00 hod.    O zdravie a Božiu pomoc pre Milana
  11.00 hod.   na úmysel
Piatok 7.00 hod.    na úmysel
  11.00 hod.   + Štefana, Alojziu a Vincenta
  18.00 hod.    krížová cesta, za život, za mladých a rodiny (320-359)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Pavlinu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za duše v očistci

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno po sv. omši (320 - 359)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Prvý piatok: sv. spoveď každý deň pred sv. omšami. Ku chorým vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Zmena sv. omší je z dôvodu veľkonočnej sv. spovede vo farnostiach. Program spovedania je na výveske. Požehnávanie bahniatok na budúcu nedeľu pred sv. omšami. Krížové cesty: v piatok o 18,00 hod. v Bazilike, v nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii.  

Pane, túžim patriť medzi tvojich priateľov. Pomôž mi!

Free Joomla templates by Ltheme