Druhá pôstna nedeľa v cezročnom období "A" (13. - 19. 3. 2017)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v cezročnom období "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Vendelína, štefániu a deti
Utorok 11.00 hod.    + Adama a Máriu
  18.00 hod.    + Petra
Streda  18.00 hod.    + Jozefa, Boženu a Rastislava
Štvrtok  18.00 hod.    + Juraja, Agnešu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Rudolfa, Karolínu a deti
  18.00 hod.    krížová cesta, za život, za mladých a rodiny (200 - 239)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa a Annu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Žofiu a Ambróza

Mimoriadne oznamy

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Zbierka na charitu 300, 95€. V nedeľu o 16,00 hod. bude slúžiť sv. omšu o. biskup Tomáš, po nej bude požehnaní pamätník nenarodeným deťom.  Krížové cesty: v piatok o 18,00 hod. v Bazilike, v nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii.

Pane, dobre je nám tu.

Free Joomla templates by Ltheme