Tretia nedeľa v cezročnom období "A" (23. - 29. 1. 2017)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv, Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Štvrtok sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Piatok féria
Sobota  Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Antona a Teréziu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Veroniku, Štefana a synov
Streda  18.00 hod.    + Michala a Pavlínu
Štvrtok  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana a Magdalénu
Piatok 11.00 hod.    + Jána a Jozefu
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (400-439)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 85. rokov života
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Imricha, Karolínu, Máriu a Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (400-439) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Požehnávanie domácností bude v sobotu, začneme od p. kostolníka na rázcestie do Trstenej. 25. 1. končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Poď za mnou.

Free Joomla templates by Ltheme