Druhá nedeľa v cezročnom období "A" (16. - 22. 1. 2016)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv, Antona, opáta - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Viktora a Ľubomíra
Utorok 18.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefu, Antona a dcéru
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Šimona, Máriu a synov
Štvrtok  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Zdena
Piatok 11.00 hod.    + Jána
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (360-399)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 30. rokov života
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Antona a Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (360-399) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare.  Od pondelka začínajú služby detí v kostole po ročníkoch. Požehnávanie domácností bude v sobotu, začneme od p. Jozefa Mika poza vodu, pod Vojanok. Pokračovanie oznámime v nedeľu. Od 18. - 25. 1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Nový týždeň žime vo svetle Pánovho zmŕtvychvstania.

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare.  Od pondelka začínajú služby detí v kostole po ročníkoch. Požehnávanie domácností bude v sobotu, začneme od p. Jozefa Mika poza vodu, pod Vojanok. Pokračovanie oznámime v nedeľu. Od 18. - 25. 1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Free Joomla templates by Ltheme