Krst Krista Pána v roku "A" (9. - 15. 1. 2017)

Nedeľa Krst Krista Pána v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Tibora
Utorok 18.00 hod.    + Ignáca a Margitu
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefániu
Štvrtok  18.00 hod.    + Jarolína, Žofiu a Alojziu
Piatok 11.00 hod.    + Mikuláša, Annu a rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (320-359)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Martina

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (320 - 359) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare.  Od pondelka začínajú služby detí v kostole po ročníkoch. Požehnávanie domácností bude v sobotu. Začneme záplotím od hora do konca. Pokračovanie oznámime v nedeľu.

Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho.

Free Joomla templates by Ltheme