Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v roku "A" (2. - 8. 1. 2017)

Nedeľa Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v roku "A"
Pondelok   Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov
Utorok Najsvätejšieho mena Ježiš - ľubovoľná spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Zjavenie Pána - slávnosť
Sobota  féria
Nedeľa Krst Krista Pána v roku "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

 

Pondelok   11.00 hod.    + Štefana a rodičov
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Daniela
  18.00 hod.    na úmysel
Streda  11.00 hod.    + Františka
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok  11.00 hod.    + Štefana, Vieru a Ľudmilu
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 7.30 hod.    + Vojtecha
  11.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (280-319)
  16.00 hod.    + Karola a rodičov
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Júliu, Michala a synov
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Nellu a Nikolasa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (280 - 319) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. Prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Ku chorým: vo štvrtok horná aj dolná časť. V piatok bude požehnanie vody. Požehnávanie domácností bude v sobotu. Túto sobotu začneme od vyšného konca do stredu dediny po hlavnej ceste. Pokračovanie oznámime v nedeľu.

Prajeme Vám Milostiplný a požehnaný Nový rok.

Free Joomla templates by Ltheme