Narodenie Pána v roku "A" (26. 12. - 1. 1. 2017)

Nedeľa Narodenie Pána v roku "A"
Pondelok   Sv. štefana, prvého mučeníka - sviatok
Utorok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok
Streda Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok
Štvrtok piaty deň v oktáve narodenia Pána
Piatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - sviatok
Sobota  Sv. Silvestra I., pápeža - spomienka
Nedeľa Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v roku "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami   

 

Pondelok   7.30 hod.    + Františku a Karola
  11.00 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    + Štefana
Utorok 11.00 hod.    + Mariána a Štefániu
  18.00 hod.    na úmysel
Streda  11.00 hod.    + Jozefa a Magdalénu
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok  11.00 hod.    + Katarínu a Ignáca
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    + Jána a Vendelína
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (240-279)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    poďakovanie za občianský rok
  23.00 hod.   do 24.00 hod. vyložená Sviatosť oltárna s požehnaním
Nedeľa 7.30 hod.    + Annu, Štefana a rodičov
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Jozefu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (240-279) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Od pondelka sme začali rorátne sv. omše. Pozývame deti a rodičov. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. DVD z posviacky baziliky si môžete zakúpiť v sakristii, cena je 6,-€. Dnes je vianočná ofera. Pozývame vás na jasličkovú pobožnosť dnes o 14,00 hod. v Bazilike.

Prajeme Vám Milostiplné a požehnané sviatky Božirho narodenia. Ježišu, ďakujem ti, že si prišiel aj kvôli mne. Osvetľuj mi svojím svetlom cestu života.

Free Joomla templates by Ltheme