Štvrtá adventná nedeľa v roku "A" (19. - 25. 12. 2015)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Narodenie Pána v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   6.45 hod.    + Františka a Brigitu
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Františka a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Streda  6.45 hod.    + Filipa, Jozefu a deti
  11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok  6.45 hod.    + Paulínu a Karola
  11.00 hod.    na úmysel
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Blažeja a rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (200-239)
Sobota 16.00 hod.    na úmysel
  24.00 hod.    polnočná
Nedeľa 7.30 hod.    + Emu, Michala a Emíliu
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (200-239) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Od pondelka sme začali rorátne sv. omše. Pozývame deti a rodičov. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. DVD z posviacky baziliky si môžete zakúpiť v sakristii, cena je 6,-€. Dnes o 17.00 hod. je nácvik jasličkovej pobožnosti v Bazilike. Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti 19. decembra 2016 od 17.00 hod. V nedeľu je vianočná ofera. Pozývame vás v nedeľu o 14.00 hod. na jasličkovú pobožnosť v Bazilike.

Pane, veď aj mňa po cestách, ktoré máš pre mňa pripravené.

Free Joomla templates by Ltheme