Tretia adventná nedeľa v roku "A" (12. - 18. 12. 2016)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "A"
Pondelok   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - spomienka
Utorok Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Streda Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   6.45 hod.    + Máriu
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Jána, Františku a deti
  11.00 hod.    na úmysel
Streda  6.45 hod.    + Vendelína a Pavla
  11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok  6.45 hod.    + Izabelu a Filipa
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Blažeja a Karolínu
  18.00 hod.    nebude
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ľudmilu
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    poďakovanie za 60 rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (160-199) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Od pondelka sme začali rorátne sv. omše. Pozývame deti a rodičov. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. DVD z posviacky baziliky si môžete zakúpiť v sakristii, cena je 6,-€. Dnes o 17.00 hod. je nácvik jasličkovej pobožnosti v Bazilike. Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti 19. decembra 2016 od 17.00 hod. 

Pane Ďakujem ti, že mi ukazuješ cestu, ktorá vedie do neba.

Free Joomla templates by Ltheme