Druhá adventná nedeľa v roku "A" (5. - 11. 12. 2016)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka
Streda Sv. Amdróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Piatok Sv. Juana Diega Cuauhtlatoatzina - spomienka
Sobota  féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami   

 

Pondelok   6.45 hod.    + Jozefa, Annu a synov
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Máriu, Magdalénu a Pavla
  18.00 hod.    na úmysel
Streda  6.45 hod.    + Ondreja a Helenu
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok  6.45 hod.    + Jána
  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Blažeja
  18.00 hod.    nebude
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Teréziu
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Pavla, Jozefínu, Daniela, Michala a súrodencov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (120-159) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Od pondelka sme začali rorátne sv. omše. Pozývame deti a rodičov. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. Zbierka na charitu bola 309,53 €. Môžete si objednať DVD z posviacky baziliky v sakristii, cena je 6,-€. Stretnutie farskej rady v piatok o 18,00 hod. vo fare. Ďakujeme za účasť na sv. spovedi. Zimné kántrové dni, záväzný je piatok.

Pane daj mi poznať, čim mám začať svoju premenu.

Free Joomla templates by Ltheme