Prvá adventná nedeľa v roku "A" (28. 11. - 4. 12. 2016)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Eduarda, Magdalénu a deti
Utorok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Jozefa, Helenu a rodičov
Streda  6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok  6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Gašpara a rodičov
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Žofiu a Fridolína
  18.00 hod.    za život, mladých a rodiny (80-119)
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Vincenta, Margitu a deti
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (80-119) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Od pondelka začíname rorátne sv. omše. Pozývame deti a rodičov. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. V dnešnú nedeľu budú adventné benefičné trhy o 14,00 hod. na farskom chodníku. Dnes je zbierka na charitu. Prvý piatok: sv. spoveď; deti v stredu od 16,30 hod., dospelí každý deň pred sv. omšami. Ku chorým: štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Môžete si objednať DVD z posviacky baziliky, cena je 6,-€. Objednávať môžete v sakristii. Stretnutie farskej rady v pondelok o 18,00 hod. vo fare.

Pane daj, aby som patril(a) medzi verných a múdrych sluhov.

Free Joomla templates by Ltheme