Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (21. - 27. 11. 2016)

Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Obetovanie Panny Márie - spomienka
Utorok Sv. Cecílie panny a mučenice - spomienka 
Streda féria
Štvrtok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spol. mučeníkov
Piatok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Jozefa, Annu a rodičov
Utorok 18.00 hod.    + Vladimíra, Boženu a Zdenku
Streda  18.00 hod.    + Štefana, Žofiu, rodičov a dcéru
Štvrtok  18.00 hod.    + Ondreja a Helenu
Piatok 11.00 hod.    O Božiu pomoc a poďakovanie celej rodine
  18.00 hod.    za život, mladých a rodiny (40-79)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja a Štefániu, rodičov
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Tibora

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (40-79) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Služby deti na  sv. omši o 18,00hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. Dnes o 11,00 hod. sa zatvorí Brána Milosrdenstva. Deň otvorených dverí otvorených dverí: SOŠ sv. Jozefa robotníka v Žiline, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci na výveske. Na budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence, bude aj zbierka na charitu, taktiež budú adventné trhy o 14.00 hod. na farskom chodníku.

Ježišu, Kráľu, zasväcujem dnes celý život tebe..

Free Joomla templates by Ltheme