Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (14. - 20. 11. 2016)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Gabriela, Herminu a synov
Utorok 7.30 hod.    + Štefana, Cecíliu a dcéru
Streda  18.00 hod.    + Jozefa a Magdalénu
Štvrtok  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 18.00 hod.    za život, mladých a rodiny (1-39)
Sobota 7.30 hod.    + Filipa, Štefániu a deti
Nedeľa 7.30 hod.    + Šimona a Františku
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Kristínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (1-39) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Služby deti na  sv. omši o 18,00hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. Dnes o 11,00 hod. sa zatvorí Brána Milosrdenstva. V piatok o 10,00 hod. bude otvorenie vianočnej pošty v Bazilike, z tohto dôvodu nebude sv. omša o 11,00 hod. Deň otvorených dverí otvorených dverí: SOŠ sv. Jozefa robotníka v Žiline, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci na výveske.

Pane, túžim šíriť vo svete tvoju lásku. Nech víťazí dobro.

Free Joomla templates by Ltheme