Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (7. - 13. 11. 2016)

Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Výročie posviacky Lateránskej Baziliky - sviatok
Štvrtok Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Piatok Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka
Sobota  Sv. Jozofáta, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami  

 

Pondelok   7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa a Júliu
Utorok 7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    Filipa a rodičov
Streda  15.00 hod.    + Štefana, pohrebná
Štvrtok  18.00 hod.    + Štefana, Barboru a deti
Piatok 11.00 hod.    + Jaroslava
18.00 hod.    za mladých a rodiny (Trstená) 
Sobota 7.30 hod.    + Emila a Vieru
Nedeľa 7.30 hod.    Vincenta a Máriu
11.00 hod.    za veriacich  
16.00 hod.    + Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (Trstena) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Služby deti na  sv. omši o 18,00hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. 

Po II. sv. omši je vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod., s požehnaním. Na misie sa vyzbieralo 408,75€. V nedeľu o 11,00 hod. sa zatvorí Brána Milosrdenstva. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.  

Pane, s láskou nás očakávaš v nebi a my sa na to tešíme!

Free Joomla templates by Ltheme