Tridsiata nedeľa v cezročnom období (31. 10. - 6. 11. 2016)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok Všetkých svätých - slávnosť
Streda Spomienka na verných zosnulých
Štvrtok féria
Piatok Sv. Karola Boromejského, biskupa - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami  

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Gašpara, Máriu a Magdalénu
Utorok 7.30 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    na úmysel
Streda  11.00 hod.    + Oľgu a Veroniku
  18.00 hod.    za všetkých zosnulých
Štvrtok  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa a Ľudmilu
Piatok 11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc
18.00 hod.    za mladých a rodiny (440  - 489) 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    Ignáca
11.00 hod.    za veriacich  
16.00 hod.    +Karola

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu ráno (400 - 439) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Služby deti na  sv. omši o 18,00hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. Prvý piatok, sv. spoveď: dospelí každý deň pred sv. omšou, deti v stredu od 16,30 hod.. Ku chorým. vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Pobožnosť na dušičky bude 1.1.2016 o 14,00 hod. v cintoríne. Možnosť získať úplné odpustky v prospech zosnulých, tri podmienky: sv, spoveď, sv, prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Všetkým dobrodincom ďakujeme za modlitby a finančnú pomoc.

Pane, ďakujem ti!

Free Joomla templates by Ltheme