Tridsiata nedeľa v cezročnom období (24. - 30. 10. 2016)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Sobota  Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami  

Pondelok   7.30 hod.    o B. požehnanie pre rodinu
Utorok 18.00 hod.    + Gašpara a Veroniku
Streda  18.00 hod.    o B. pomoc v rodine
Štvrtok  18.00 hod.    o zdravie a B. pomoc pre Jozefa
Piatok 11.00 hod.   

+ Annu

18.00 hod.    za mladých a rodiny (400  - 439) 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
  15.30 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa, Jána, Jozefínu a Evu
10.00 hod.    slávnosť posvätenia Baziliky   
16.00 hod.    +Ľudovíta a Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu ráno (400 - 439) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Služby deti na  sv. omši o 18,00 hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. Dnes je zbierka na misie. Dňa 27.28.29.10.2016 bude prebiehať v našej farnosti duchovná obnova pred posvätením Baziliky, v nedeľu o 10,00 hod. posvätenie Baziliky,pozývame vás. Zo soboty na nedeľu je zmena času. 

Pane, volám k tebe. Buď milostivý mne hriešnemu!

Free Joomla templates by Ltheme