Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 10. 2016)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Utorok Sv- Lukáša, evanjelistu - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Jána Pavla II., pápeža
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami  

 

Pondelok   18.00 hod.    + Ignáca, Filipínu a deti
Utorok 18.00 hod.    + Agnešu a Teréziu
Streda  18.00 hod.    + Martina
Štvrtok  18.00 hod.    + Jána, Františku a Máriu
Piatok 11.00 hod.    + Jozefa a Jozefínu
18.00 hod.    za mladých a rodiny (360  - 399) 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana a Zuzanu
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    o zdravie a Božiu pre Milana a Pavla

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu ráno (360 - 399) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Služby deti na sv. omši o 18,00hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Dňa 27.28.29.10.2016 bude prebiehať v našej farnosti duchovná obnova pred posvätením Baziliky, pozývame vás

Pane, nauč ma vytrvalosti v modlitbe a dôvere v tvoju moc.

Free Joomla templates by Ltheme