Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období (10. - 16. 10. 2016)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok Výročie posviacky katedrálného chrámu Nasv. Trojice
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami  

Pondelok   18.00 hod.    + Ondreja a Alojziu
Utorok 18.00 hod.    + Vincenta a Štefániu
Streda  18.00 hod.    + Antona a Annu
Štvrtok  18.00 hod.    + Ľudovíta a Pavlínu
Piatok 11.00 hod.    + Valéra a Štefániu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny(320  - 359) 
Sobota 15.30 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    Poďakovanie za 50. rokov života
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ireneja a Anastáziu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu ráno (320 – 359) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V pondelok začali služby deti na  sv. omši o 18,00hod., sv. ruženec o 17,30 hod. v Bazilike. Od 2.10.2016 sú detské sv. omše v nedeľu o 11,00 hod., spevácky bude o 10,00 hod. vo fare. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. V sobotu o 15,30 hod. si vyslúžia sv. manželstva Miroslav Pastierik a Katarína Kolárová.

Pane, ďakujem ti za všetky dobrá. Buď zvelebený naveky.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi   

Free Joomla templates by Ltheme