Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (29. 8. - 4. 9. 2016)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami  

Pondelok   9.30 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre Martinu
Utorok 18.00 hod.    + Milana a Martu
Streda  18.00 hod.    + Ladislava, Alojziu a deti
Štvrtok  11.00 hod.    + Štefana, rodičov a sestry
  13.00 hod.    + Kristínu
Piatok 11.00 hod.    + Jána a Paulínu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s o. biskupom
Nedeľa 7.30 hod.    + Pavla, Máriu a rodičov
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Mariána a Vlastu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď: Dospelí každý deň pred sv. omšou, deti v stredu od 16,30 hod. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť.

V sobotu  sa uskutoční fatimské stretnutie, sv. ruženec o 17,15 hod., o 18,00 hod. sv. omša.  Ďakujeme za modlitby za púť TV LUX a naším dobrovoľníkom za pomoc.

Pane, vyprosujem si ochotu vedieť sa v pokore uskromniť.

Free Joomla templates by Ltheme