Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (22. - 28. 8. 2016)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Moniky - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami  

Pondelok   18.00 hod.    + Ignáca     
Utorok 18.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc
Streda  18.00 hod.    + Ladislava, Alojziu a deti
Štvrtok  18.00 hod.    + Annu
Piatok 11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 16.00 hod.    + Jozefa
Nedeľa 7.30 hod.    + Blažeja
  10.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jakuba a Emíliu 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V sobotu o 11,00 hod. sa uskutoční deň sv. Huberta v Rybnej doline, ste pozvaní.  Taktiež v sobotu je púť TV Lux, program je na celý deň, sv. omša je o 16,00 hod. v priamom prenose.

Pane, dôverujem ti a chcem ťa nasledovať.

Free Joomla templates by Ltheme