Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (15. - 21. 8. 2016)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre Juraja
Utorok 18.00 hod.    + Ľudmilu
Streda  18.00 hod.    + Ondreja a Máriu
Štvrtok  18.00 hod.    + Jozefínu, Apolóniu a Uršuľu
Piatok 11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Agnešu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 14.00 hod.    za poľovníkov
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V Bazilike, prebiehajú maliarske práce, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

V sobotu o 14.00 hod. sa uskutoční deň sv. Huberta, ste pozvaní od mladých, po veľkých.

Pane, túžim, aby si mi ty zaujal celé srdce.

Free Joomla templates by Ltheme