Devätnásta nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 8. 2016)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice
Streda Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Štvrtok Sv. Kláry, panny - spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Jozefa, Štefániu a Ľudmilu
Utorok 18.00 hod.    + Ladislava
Streda  18.00 hod.    + Jána
Štvrtok  18.00 hod.    + Matúša a Štefana
Piatok 11.00 hod.    + Štefana, Jozefa a Máriu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ľubomíra a Viktora
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za Božiu pomoc a ocharanu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V Bazilike, prebiehajú maliarske práce, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Po druhej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Pane, ďakujem, že ti na mne tak veľmi záleží.

Free Joomla templates by Ltheme