Osemnásta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 8. 2016)

Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza - spomienka
Piatok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Sobota  Premenenie Pána - sviatok
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Pavlínu a rodičov
Utorok 18.00 hod.    + Štefana a rodičov
Streda  18.00 hod.    + Alojza, Michala, Máriu, Teklu, Annu, Jána a Ľudovíta
Štvrtok  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    za zdravie Emílie a Jozefa
Piatok 11.00 hod.    + Ladislava a rodičov
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Annu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Už je postavené lešenie v Bazilike, prebiehajú maliarske práce, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Od 25. - 31. 7. 2016 sa konajú v Krakowe Svetové dni mládeže so svätým otcom Františkom, prosíme o modlitby o zdarný priebeh.

V utorok je možné získať odpustky porciunkuli.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci.

Sv. spoveď:

  • každý deň pred sv. omšou,
  • deti v stredu od 16.30 hod.,
  • mladí v piatok od 17.00 hod.,
  • ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Pane, urob ma človekom, ktorý dáva a nepočíta.

Free Joomla templates by Ltheme