Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Utorok Sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie - spomienka
Streda Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Štvrtok Féria
Piatok sv. Marty - spomienka
Sobota  Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Michala
Utorok 18.00 hod.    + Viktóriu a Antona
Streda  18.00 hod.    + Františka a Annu
Štvrtok  18.00 hod.    + Jozefa
Piatok 11.00 hod.    + Emíliu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Šebastiána, Cecíliu a Gašpara
  11.00 hod.    za veriacich na Hôrkach
  16.00 hod.    + Jána a Magdalénu a Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok skončil zber obnoseného šatstva. Ďakujeme.

V tomto týždni staviame lešenie v Bazilike, budú nasledovať maliarske práce, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Od 25. - 31. 7. 2016 sa konajú v Krakowe Svetové dni mládeže so svätým otcom Františkom, prosíme o modlitby o zdarný priebeh.

Zajtra nám končí letný tábor, ďakujeme za modlitby, ústretovosť a pomoc..

Dnes o 11.00 hod. bude sv. omša na Hôrkach ku cti sv. Anny.

Nebeský Otče, daj aby som viac dôveroval(a) tvojej láske.

Free Joomla templates by Ltheme