Šesnásta nedeľa v cezročnom období (18. - 24. 7. 2016)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Márie Magdalény - spomienka
Sobota  sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Tibora a rodičov
Utorok 18.00 hod.    + Ignáca, Margitu a rodičov
Streda  18.00 hod.    + Štefana a Emiliu
Štvrtok  18.00 hod.    + Michala
Piatok 11.00 hod.    + Pavla, Luciu a deti
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Gašpara, Jána a Vendelína
  11.00 hod.    za veriacich na Hôrkach
  16.00 hod.    + Jána a Paulínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok skončil zber obnoseného šatstva. Ďakujeme.

V stredu staviame lešenie v Bazilike, budú nasledovať maliarske práce, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Ďakujem spoluorganizátorom FARFEST-u za pomoc a vám za účasť, aj napriek tomu, že bolo daždivé počasie.

Dnes o 17.00 hod. bude stretnutie organizátorov letného tábora s rodičmi, prosíme o účasť.

Budúcu nedeľu o 11.00 hod. bude sv. omša na Hôrkach ku cti sv. Anny.

Pane, pomôž mi vybrať si lepší podiel. Tvoj podiel.

Free Joomla templates by Ltheme