Štrnásta nedeľa v cezročnom období (4. - 10. 7. 2016)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Cyrila a Metóda, slovanských vierozvestov - slávnosť
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Michala, Františku
Utorok 7.30 hod.    + Karola
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa
Streda  18.00 hod.    + Jozefa, Žofiu a Juditu
Štvrtok

18.00 hod.   

+ Michala a Jána
Piatok 11.00 hod.    + Jozefa a Jozefínu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Mikuláša, Karolínu a Vladimíra
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Máriu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Ešte stále pokračuje zber obnoseného šatstva.

Pokračujú murárske práce v Bazilike, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Na dobročinné dielo Sv. Otca sa vyzbieralo 276,71 Eur.

Na predaj je náboženská tlač.

Po druhej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.

Program na Cyrilometodské dni v Terchovej na stiahnutie.

Pane, ďakujem ti, že si si vybral mňa a že mi dôveruješ..

Free Joomla templates by Ltheme