Trinásta nedeľa v cezročnom období (27. 6. - 3. 7. 2016)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Streda Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Návšteva Panny Márie - sviatok
Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Jozefa a Karolínu
Utorok 11.00 hod.    púť politických väzňov
  18.00 hod.    + Vendelína a Vlastu
Streda  8.30 hod.    školská
  18.00 hod.    + Martina, Štefániu a Annu
Štvrtok

11.00 hod.   

na úmysel
  18.00 hod.    + Jaroslava a Annu
Piatok 11.00 hod.    + Jozefa a Annu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom  
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jána, Karola, Máriu a Pavlínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Ešte stále pokračuje zber obnoseného šatstva.

Pokračujú murárske práce v Bazilike, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Dnes je zbierka na dobročinné dielo Sv. Otca.

Na predaj je náboženská tlač.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci.

Sv. spoveď:

  • každý deň pred sv. omšou,
  • deti v stredu od 16.30 hod.,
  • mladí v piatok od 17.00 hod.,
  • ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V pondelok o 18.00 hod. slúži sv. omšu novokňaz Tomáš Fusko z Rajca, kapucín, ste pozvaní.

Pane, strhni celú moju bytosť svojou láskou.

Free Joomla templates by Ltheme