Dvanásta nedeľa v cezročnom období (20. - 26. 6. 2016)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Narodenie Sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Slava a Jozefínu
Utorok 18.00 hod.    + Mikuláša a Annu
Streda  18.00 hod.    + Filipa, Hedvigu a dcéry
Štvrtok

18.00 hod.   

+ Mateja a Žofiu
Piatok 11.00 hod.    + Jána
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Paulínu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jána, Jaroslava a Magdalénu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Ešte stále pokračuje zber obnoseného šatstva.

Pokračujú murárske práce v Bazilike, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné dielo Sv. Otca.

Na predaj je náboženská tlač.

Pane, dovoľ mi spoznávať ťa milovať celým srdcom.

Free Joomla templates by Ltheme