Jedenásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 6. 2016)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Zuzanu, Annu a Jozefínu
Utorok 18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre novomanželov
Streda  18.00 hod.    Štefániu, Žofiu a dcéru
Štvrtok

18.00 hod.   

+ Tomáša a Evu
Piatok 11.00 hod.    Za dary Ducha Svätého
  18.00 hod.    za mladých a rodiny 
Sobota 7.30 hod.    za život
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja a Máriu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Valéra a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky nebude

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. Pokračujú murárske práce v Bazilike, preto vás prosíme o modlitby a finančnú pomoc.

Pane, prichádzam k tebe so všetkými svojimi slabosťami, hriechmi, trápeniami a skladám ti ich k nohám.

Free Joomla templates by Ltheme