Siedma veľkonočná nedeľa (9. - 15. 5. 2015)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Blahoslavenie Panny Márie Fatimskej - spomienka
Sobota  sv. Mateja, apoštola - sviatok
Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Michala, Máriu a Jarmilu
Utorok 18.00 hod.    + Jozefa a Johanu
Streda  11.00 hod.    + Filipa a Máriu
Štvrtok

18.00 hod.   

+ Augustína a Kristínu
Piatok 11.00 hod.    Vincenta a Františku
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (rodičov prvoprijímajúcich)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
  10.00 hod.    púť detí
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 50. rokov života
  11.00 hod.    Slávnosť prvého sv. prijímania
  16.00 hod.    + Petra a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po skončení púte (rodičia prvoprijímajúcich)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a v piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V sobotu je púť detí, začína sa sv. omšou o 10.00 hod., pozývame všetky deti.

Sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti a rodičov v sobotu o 16.00 hod.

Dnes je zbierka na katolícke masmédia.

Budúcu nedeľu je slávnosť prvého sv. prijímania o 11.00 hod. Letné kántrové dni, pre nás je piatok.

Nech sme jedno srdce a jedna duša v tebe, Pane...

Free Joomla templates by Ltheme