Šiesta veľkonočná nedeľa (2. - 8. 5. 2016)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána, Františku a rodičov
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Gašpara a Veroniku
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Miroslava a Ľudmilu
Štvrtok

11.00 hod.   

na úmysel
  18.00 hod.    za zdravie kňaza Jozefa
Piatok 11.00 hod.    + Ignáca a Štefániu
  16.00 hod.    za mladých a rodiny (80-119)
Sobota 17.15 hod.    modlitba sv. ruženca
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Annu a Emíliu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 60. rokov spoločného života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (80-119)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, po nej je stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci.

Sv. spoveď:

  • každý deň pred sv. omšou,
  • deti v stredu od 16.30 hod.,
  • mladí v piatok od 17.00 hod.,
  • ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V sobotu je prvá fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom.

Budúci týždeň je zbierka na katolícke masmédia. Zbierka na ukrajinu 2801,46 Eur.

Pane, daj, nech nezabudnem, že s tebou som v bezpečí.

Free Joomla templates by Ltheme