slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šiesta veľkonočná nedeľa (2. - 8. 5. 2016)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána, Františku a rodičov
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Gašpara a Veroniku
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Miroslava a Ľudmilu
Štvrtok

11.00 hod.   

na úmysel
  18.00 hod.    za zdravie kňaza Jozefa
Piatok 11.00 hod.    + Ignáca a Štefániu
  16.00 hod.    za mladých a rodiny (80-119)
Sobota 17.15 hod.    modlitba sv. ruženca
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Annu a Emíliu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 60. rokov spoločného života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (80-119)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, po nej je stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci.

Sv. spoveď:

  • každý deň pred sv. omšou,
  • deti v stredu od 16.30 hod.,
  • mladí v piatok od 17.00 hod.,
  • ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V sobotu je prvá fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom.

Budúci týždeň je zbierka na katolícke masmédia. Zbierka na ukrajinu 2801,46 Eur.

Pane, daj, nech nezabudnem, že s tebou som v bezpečí.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme