slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata veľkonočná nedeľa (25. 4. - 1. 5. 2015)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa
Pondelok   Sv. Marka, evanjelistu - sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi - sviatok
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Šimona, Františku a Milana
Utorok 18.00 hod.    + Ondreja, Agnesu a Bohuslava
Streda  18.00 hod.    + Karola a Miroslava
Štvrtok

18.00 hod.   

+ Štefana a rodičov
Piatok 11.00 hod.    Štefana a Paulínu
  16.00 hod.    za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Vladislava
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 60. rokov spoločného života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (40 - 79)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, po nej je stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Matej Vríčan a Vladimíra Rolinčinová.

Dnes je v celej Cirkvi zbierka na Ukrajinu vyhlásená sv. Otcom Františkom. Zbierka na seminár 384,93 Eur.

Pane Ježišu, pomôž mi byť tvojím svedkom vo svete.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme