Piata veľkonočná nedeľa (25. 4. - 1. 5. 2015)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa
Pondelok   Sv. Marka, evanjelistu - sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi - sviatok
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Šimona, Františku a Milana
Utorok 18.00 hod.    + Ondreja, Agnesu a Bohuslava
Streda  18.00 hod.    + Karola a Miroslava
Štvrtok

18.00 hod.   

+ Štefana a rodičov
Piatok 11.00 hod.    Štefana a Paulínu
  16.00 hod.    za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Vladislava
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 60. rokov spoločného života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (40 - 79)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, po nej je stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Matej Vríčan a Vladimíra Rolinčinová.

Dnes je v celej Cirkvi zbierka na Ukrajinu vyhlásená sv. Otcom Františkom. Zbierka na seminár 384,93 Eur.

Pane Ježišu, pomôž mi byť tvojím svedkom vo svete.

Free Joomla templates by Ltheme