slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá veľkonočná nedeľa (18. - 24. 4. 2016)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Feria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Gregora, Františku a Janu
Utorok 18.00 hod.    + Mariána a Vlastu
Streda  11.00 hod.    + Alberta, Barboru a Miroslava
Štvrtok

18.00 hod.   

+ Valenta, Máriu a dcéry
Piatok 11.00 hod.    + Vincenta a Zuzanu
  16.00 hod.    za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Júliusa a Bertu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (1-39)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, po nej je stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Vladimír Albert a Veronika Zvrškovcová.

Dnes je zbierka na seminár.

Páne Ježišu, chcem počúvať tvoj hlas a lepšie ťa spoznávať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme