Štvrtá veľkonočná nedeľa (18. - 24. 4. 2016)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Feria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Gregora, Františku a Janu
Utorok 18.00 hod.    + Mariána a Vlastu
Streda  11.00 hod.    + Alberta, Barboru a Miroslava
Štvrtok

18.00 hod.   

+ Valenta, Máriu a dcéry
Piatok 11.00 hod.    + Vincenta a Zuzanu
  16.00 hod.    za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Júliusa a Bertu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (1-39)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, po nej je stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Vladimír Albert a Veronika Zvrškovcová.

Dnes je zbierka na seminár.

Páne Ježišu, chcem počúvať tvoj hlas a lepšie ťa spoznávať.

Free Joomla templates by Ltheme