Tretia veľkonočná nedeľa (11. - 17. 4. 2016)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa 
Pondelok   Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka - spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o dary Ducha Svätého pre Juraja
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa a Jozefínu
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Annu a Vendelína
Štvrtok

11.00 hod.   

na úmysel
  18.00 hod.    + Viktora, Vincenciu a Ignáca
Piatok 11.00 hod.    + Jána, Františku a Máriu
  16.00 hod.    za mladých a rodiny (Trstená)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
  15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Ľubomíra a Drahomíru
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ondreja, Karolínu a Margitu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (Trstená)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, po nej je stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Ďakujem mamám za púť do Svitu. 

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Martin Graca a Slávka Mazáková.

Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

Páne, zachyť aj mňa do svojej siete lásky už dnes!

Free Joomla templates by Ltheme