slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva (4. - 10. 4. 2016)

Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva
Pondelok   Zvestovanie Pána - slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza - spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre Augustína
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Paulinu a Štefana
Štvrtok

9.30 hod.   

rekolekčná
  18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 11.00 hod.    + Štefana
  16.00 hod.    za mladých a rodiny (440-489)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 80. rokov života
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Stanislava

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (č. d. 440-489)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Ofera, vyzbieralo sa 494,16 eur, Boží hrob - 681,16 eur.

Po druhej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod s požehnaním a modlidbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Dnes kto si uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní podmienky, môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očisci. Končí sa veľkonočná oktáva.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Púť do Svitu, pozývame mamy, zapísať sa do stredy. 

Vo štvrtok su rekolekcie v našej farnosti, o 9.30 hod.začína sv. omša.

Pán môj a Boh môj.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme