Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva (4. - 10. 4. 2016)

Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva
Pondelok   Zvestovanie Pána - slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza - spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre Augustína
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Paulinu a Štefana
Štvrtok

9.30 hod.   

rekolekčná
  18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 11.00 hod.    + Štefana
  16.00 hod.    za mladých a rodiny (440-489)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 80. rokov života
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Stanislava

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (č. d. 440-489)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Ofera, vyzbieralo sa 494,16 eur, Boží hrob - 681,16 eur.

Po druhej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod s požehnaním a modlidbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Dnes kto si uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní podmienky, môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očisci. Končí sa veľkonočná oktáva.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Púť do Svitu, pozývame mamy, zapísať sa do stredy. 

Vo štvrtok su rekolekcie v našej farnosti, o 9.30 hod.začína sv. omša.

Pán môj a Boh môj.

Free Joomla templates by Ltheme