Veľkonočná Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (28. 2. - 3. 4. 2016)

Nedeľa Veľkonočná Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný  utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota  Veľkonočný sobota
Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   7.30 hod.    + Jakuba, Emíliu a rodičov
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
18.00 hod.    + Valenta, Jána, Žofiu, Paulinu a Jána
Streda  11.00 hod.    na úmysel
18.00 hod.    + Paulinu
Štvrtok

11.00 hod.   

na úmysel
18.00 hod.    + Šebastiána a rodičov
Piatok 11.00 hod.    na úmysel
16.00 hod.    za mladých a rodiny (400-439)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    za zdravie a Božiu pomoc
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Vladimíra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (č. d. 400-439)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Dnes je veľkonočná ofera.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci.

Sv. spoveď:

  • každý deň pred sv. omšou,
  • deti v stredu od 16.30 hod.,
  • mladí v piatok od 17.00 hod.,
  • ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V nedeľu, kto si uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní podmienky, môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očisci. V nedeľu sa končí veľkonočná oktáva.

Ďakujeme za prípravu a priebeh slávenia Veľkej noci.

Otče, nič nie je moje. Odovzdám ti všetko.

Free Joomla templates by Ltheme