slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána (21. - 27. 3. 2016)

Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána
Pondelok   vo Veľkom týždni
Utorok vo Veľkom týždni
Streda vo Veľkom týždni
Štvrtok Zelený Štvrtok
Piatok Veľký Piatok
Sobota  Biela Sobota
Nedeľa Veľkonočná Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    + Františka a Jozefínu
  16.00 hod.    sv. spoveď
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefínu a rodičov
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Antona, Teréziu a Ignáca
Štvrtok 18.00 hod.    na úmysel Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misii
Piatok 10.00 hod.    Krížová cesta na Kalvárii
  16.00 hod.    Obrady Veľkého Piatku
Sobota 8.00 hod.    Ranné chvály
  19.30 hod.    Vigília Bielej Soboty
Nedeľa 7.30 hod.    + Jarmilu a rodičov
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Františka a Jozefu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. obradoch (č. d. 360 - 399)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V utorok po sv. omši bude stretnutie lektorov, žalmistov vo fare. V utorok a v stredu bude od 20.00 hod. možnosť sviatosti zmierenia.

V piatok je prísny pôst v celej Cirkvi. Z piatka na sobotu bude celonočná adorácia, prosím zapíšte sa na službu, Korunka k Božiemu milosrdenstvu bude o 3.00 hod..

V nedeľu je veľkonočná ofera.

Sväté dni nás pozývajú na tiché bdenie s Ježišom.

Otvor oči a pozri sa na svet.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme