^ Back to Top

Dejiny Farnosti

Obsah článku

kanonik pavol sadlak rajecklalesna.orgPavol Šadlák zomrel dňa 21. apríla 2010 vo veku 61 rokov a v 35. roku kňazstva. Pohrebné obrady so svätou omšou vykonal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis v sobotu 24. apríla 2010 o 10.00 h v bazilike v Rajeckej Lesnej. Pavol Šadlák je pochovaný pri bazilike. Po jeho smrti spravoval farnosť Anton Duník.

Od 1. júla 2010 prevzal farnosť  Ján Rusnák. Ján Rusnák sa narodil 20. 5.1971 v Námestove, vyrastal v Oravskej Polhore. Štúdium v kňazskom seminári v rokoch 1991 – 1997. Za kňaza bol vysvätený 21.6 . 1997 v Tvrdošíne. V roku 1997 bol kaplánom v Tvrdošíne, v r. 2000 kaplán vo Svite a od r. 2002-2010 samostatný duchovný správca v Zázrivej.

Od 1. júla 2019 sa stal správcom farnosti Mgr. Marek Smatana narodený 13. 2. 1972 v Topoľčanoch, ordinovaný 14. 6. 1997, 1997 - kaplán Čadca, 1999 - správca farnosti Čadca - Kýčerka, príslušný k Nitrianskej diecéze. Od 1. 7. 2010 výpomocný duchovný v Rajeckej Lesnej, kde okrem duchovnej práce vykonával koordinátora púti za Žilinskú diecézu.