Piata pôstna nedeľa (14. - 20. 3. 2016)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Františka a Katarínu
Utorok 11.00 hod.    + Miloša, Margitu a rodičov
Streda  11.00 hod.    o Božiu pomoc pri skúške
Štvrtok 11.00 hod.    za duše v očisci
Piatok 11.00 hod.    + Gábora a Hermínu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (320 - 359)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa, Štefániu a rodičov
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Valéra, Máriu a deti

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (č. d. 320 - 359)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Krížové cesty v piatok o 17.30 hod. sa modlia piatacideľu na kalvárii o 14.00 hod.

V nedeľu pred sv. omšami budeme požehnávať bahniatka.

Ďakujeme deťom za účasť na tvorivých dielňach. Skončil sa týždeň modlitieb za TV LUX.

Nikomu nie je také ťažké byť pokorným, ako tomu, kto nenávidí

Free Joomla templates by Ltheme