slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata pôstna nedeľa (14. - 20. 3. 2016)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Františka a Katarínu
Utorok 11.00 hod.    + Miloša, Margitu a rodičov
Streda  11.00 hod.    o Božiu pomoc pri skúške
Štvrtok 11.00 hod.    za duše v očisci
Piatok 11.00 hod.    + Gábora a Hermínu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (320 - 359)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa, Štefániu a rodičov
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Valéra, Máriu a deti

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (č. d. 320 - 359)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Krížové cesty v piatok o 17.30 hod. sa modlia piatacideľu na kalvárii o 14.00 hod.

V nedeľu pred sv. omšami budeme požehnávať bahniatka.

Ďakujeme deťom za účasť na tvorivých dielňach. Skončil sa týždeň modlitieb za TV LUX.

Nikomu nie je také ťažké byť pokorným, ako tomu, kto nenávidí

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme