Štvrtá pôstna nedeľa (7. - 13. 3. 2016)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

 

Pondelok   7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Ondreja a Milana
Utorok 7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Ondreja a Máriu
Streda  18.00 hod.    + Karola, Jána a Máriu
Štvrtok 18.00 hod.    Jozefa a Máriu
Piatok 11.00 hod.    + Františka a Brigitu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (280 - 319)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Júliu a rodičov
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Štefana a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (č. d. 280 - 319)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Krížové cesty v piatok o 17.30 hod. sa modlia siedmaci, v nedeľu na kalvárii o 14.00 hod.

Od 7.  - 13. 3. 2016 sa modlíme za TV LUX.

Pane, pomôž nám znova nájsť cestu k tebe, kedykoľvek sa strátíme, a daj nám dôveru v tvoje milosrdenstvo.

Free Joomla templates by Ltheme