Tretia pôstna nedeľa (29. 2. - 6. 3. 2016)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

 

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    + Vincenta a Máriu 
Utorok 18.00 hod.    + Jozefa, Štefániu a Ľudmilu
Streda  18.00 hod.    za pokoj v rodine
Štvrtok 11.00 hod.    ma úmysel
  18.00 hod.    Jozefa a Máriu
Piatok 11.00 hod.    + Viktora a Ľubomíra
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (240-279)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Emila

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (č. d. 240-279)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Krížové cesty v piatok o 17.30 hod. sa modlia siedmaci, v nedeľu na kalvárii o 14.00 hod.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci.

Sv. spoveď každý deň pred sv. omšou

  • deti v stredu od 16.30 hod.,
  • mladí v piatok od 17.00 hod.,
  • ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Od 6.  - 13. 3. 2016 sa modlíme za TV LUX.

Od dnešnej nedele bude mať blahoslavená Zdenka u nás domov.

Ak viera nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.

Free Joomla templates by Ltheme