Prvá pôstna nedeľa (15. - 21. 2. 2016)

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel 
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pri operácii
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Matúša, Máriu a synov
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána a Máriu
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    Jozefa a Margitu 
Piatok 11.00 hod.    + Imricha a Antóniu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (160-199)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Pavla
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ľudmilu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (č. d. 160-199)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Krížové cesty v piatok pred sv. omšou, v nedeľu na kalvárii o 14.00 hod.

Dnešnú nedeľu je zbierka na charitu, tiež sú k dispozícii pokladničky pre Afriku. Po druhej sv. omši bude požehnaný a začne putovať obraz Božieho milosrdenstva po farnosti, začíname záplotím u p. Peknej.

Pane, pomôž mi prežívať tento pôst s tebou a duchovne rásť.

Free Joomla templates by Ltheme