slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 2. 2016)

Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Popolcová streda - pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel 
  18.00 hod.    za zdravie Blanky a dcéry
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Karola, Františku a rodičov
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.    + Mariána a Štefániu
Piatok 11.00 hod.    za Božiu pomoc a zdravie
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (120-159)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Annu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 80. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (č. d. 120-159)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Dnes do 15.00 hod. je vyložená Sviatosť Oltárna s požehnaním.

V pondelok a v utorok bude vyložená Sviatosť Oltárna ku zmiernej poklone od 12.00 h - 17.00 h.

V stredu je prísny pôst, deň pokánia v celej Cirkvi.

Krížové cesty v piatok pred sv. omšou, v nedeľu na kalvárii o 14.00 hod.

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

Pane, nauč nás viac dôverovať.

Free Joomla templates by Ltheme