Tretia nedeľa v cezročnom období (25. - 31. 1. 2016)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Utorok Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Streda Sv. Angely Merici, panny - ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel 
  18.00 hod.    + Michala, Františku, Martina
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    na úmysel rodiny
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Pavla, Zuzanu, Júliusa
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 11.00 hod.    za Božiu pomoc pri stavbe
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Antona, Albínu a deti
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Gašpara, Pavla a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (č. d. 40 - 79)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Od 18. - 25. 1. 2016 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Zdvihni zrak, začína čítať o tvojom novom živote. Počuješ?

Free Joomla templates by Ltheme