Druhá nedeľa v cezročnom období (18. - 24. 1. 2016)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    na úmysel Pavla
Utorok 18.00 hod.    + Annu a Štefana
Streda  18.00 hod.    + Filipa
Štvrtok 18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 11.00 hod.    + Františka a Hermínu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja a rodičov
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši Trstená

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Požehnanie domácností bude v sobotu od 9.00 hod. po Trstenej.

Od 18. - 25. 1. 2016 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Verím naozaj Ježišovi, ktorý je mojím Pánom? Budem dnes počúvať, čo hovorí Ježiš.

Free Joomla templates by Ltheme