slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá nedeľa v cezročnom období (18. - 24. 1. 2016)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   18.00 hod.    na úmysel Pavla
Utorok 18.00 hod.    + Annu a Štefana
Streda  18.00 hod.    + Filipa
Štvrtok 18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 11.00 hod.    + Františka a Hermínu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja a rodičov
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši Trstená

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Požehnanie domácností bude v sobotu od 9.00 hod. po Trstenej.

Od 18. - 25. 1. 2016 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Verím naozaj Ježišovi, ktorý je mojím Pánom? Budem dnes počúvať, čo hovorí Ježiš.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme