Krst Krista Pána (11. - 17. 1. 2016)

Nedeľa Krst Krista Pána
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa, Annu a synov
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Helenu a Jozefa
Streda  11.00 hod.    na úmysel
     18.00 hod.    + Adama, Annu a Jozefa
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Martina
Piatok 11.00 hod.    + Pavla a rodičov
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (Trstená)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Veroniku, Vincenta a Štefániu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Michaelu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši Trstená

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Požehnanie domácností bude v sobotu od 9.00 hod. po hlavnej ceste plus vedľajšia, ku Kofole, naspäť záplotím ku kostolu.

Boli nájdené kľúče s príveskom, sú vo fare.

Dnes sa končí vianočné obdobie.

Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie.

Free Joomla templates by Ltheme