Druhá nedeľa po narodení Pána (4. - 10. 1. 2016)

Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána
Pondelok   vo vianočnom období
Utorok vo vianočnom období
Streda Zjavenie Pána - slávnosť
Štvrtok po zjavení Pána
Piatok po zjavení Pána
Sobota  po zjavení Pána
Nedeľa Krst Krista Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
18.00 hod.    za Božiu pomoc v rodine
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
18.00 hod.    + Štefana, Veroniku a bratov
Streda  7.30 hod.    na úmysel
11.00 hod.    za veriacich
   16.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    na úmysel
18.00 hod.    za mladých a rodiny (440-489)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefínu
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    za adravie a Božiu pomoc

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v štvrtok doobeda (440-489)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Na troch kráľov budeme požehnávať vodu, môžete si ju zobrať do svojích domácností.

Koledníci Dobrej Noviny vyzbierali v našej farnosti 1453,05 eur. Ďakujeme.

Naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden Duch.

Free Joomla templates by Ltheme