Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období "B" (19. - 25. 10. 2015)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Jána Pavla II., pápeža - ľubovoľná spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Vincenta a Zuzanu
Utorok 8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Alojza a rodičov
Streda  18.00 hod.    + Karola, Jána a Máriu
Štvrtok 18.00 hod.    + Vincenta a Máriu
Piatok 11.00 hod.    + Mateja a Emíliu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (rodičia birmovancov)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
  15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + za zdravie a Božiu pomoc pre Filipa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši sobášnej (rodičia birmovancov)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, ruženec sa modlia siedmaci o 17.30 hod., prosím o účasť. Modlitbu sv. ruženca v pondelky sa budeme modliť žiaci po ročníkoch pred sv. omšou.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

Dnes je Misijná nedeľa, koná sa zbierka na misie. 

Sv. spoveď pre birmovancov a rodičov, birmovných rodičov bude v sobotu o 10.00 hod.

Budúcu nedeľu o 11.00 hod. je vysluhovanie sviatosti birmovania.

Pane, pomôž mi byť pokorným služobníkom všetkým.

Free Joomla templates by Ltheme