Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období "B" (12. - 18. 10. 2015)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Piatok féria
Sobota  Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Jozefa a Magdalénu
Utorok 18.00 hod.    + Alojza a rodičov
Streda  18.00 hod.    + Boženu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod.    + Jozefa, Annu a rodičov
Piatok 11.00 hod.    + Júliusa a Bertu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 7.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslava
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ľubomíra a Jaroslava

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 1-39

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare, ruženec sa modlia šiestaci o 17.30 hod., prosím o účasť. Modlitbu sv. ruženca v pondelky sa budeme modliť žiaci po ročníkoch pred sv. omšou.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. Po sv. omši je stretnutie rodičov birmovancov.

Na budúcu nedeľu je Misijná nedeľa, koná sa zbierka na misie. Taktiež v nedeľu o 9.00 hod. sa budeme modliť ruženec s deťmi našej farnosti, s deťmi celého sveta za jednotu a mier.

Pane, pomôž mi postupne strácať všetko okrem Teba.

Free Joomla templates by Ltheme