Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B" (21. - 27. 9. 2015)

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Matúša, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Pavla a Zuzanu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    Štefana, rodičov a deti
Streda  18.00 hod.    + Jána a Antóniu
Štvrtok 18.00 hod.    + Antona, Agnesu a Máriu
Piatok 11.00 hod.    + Františka a Brigitu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (400-439)
Sobota 15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Vincenta, Veroniku a Štefániu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Kristínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši (400-439) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. 

V sobotu o 15.00 hod. si vyslúžia sv. manželstva Martin Palko a Zuzana Hulínová.

Pane, daj mi silu byť služobníkom všetkých bez rozdielu.

Free Joomla templates by Ltheme